FOX (Pågående)
  • Prioritet - Medium
  • Berører Server - FOX
  • We are facing some issues affecting the FOX server. We are slowly working on this system. Updates to follow later today. All websites still work, but might be slower than expected.

  • Dato - 30/03/2021 07:29
  • Sist oppdatert - 30/03/2021 07:29

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
ASIA PHP-info
DirectAdmin PHP-info
FOX PHP-info
PEN PHP-info
us PHP-info