FOX (Pågående)
  • Prioritet - Medel
  • Gällande Server - FOX
  • We are facing some issues affecting the FOX server. We are slowly working on this system. Updates to follow later today. All websites still work, but might be slower than expected.

  • Datum - 30/03/2021 07:29
  • Senast Uppdaterad - 30/03/2021 07:29

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
ASIA PHP Info
DirectAdmin PHP Info
FOX PHP Info
PEN PHP Info
us PHP Info